Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

För en hållbar framtid

Miljöarbetet är en integrerad del av arbetet på Engstrands Golv. Med en miljöplan upprättad med svensk standard SS–ISO 9000 som grund arbetar vi kontinuerligt med att minimera vår negativa miljöpåverkan.

Minimera miljöpåverkan

Som ett kvalitetsmedvetet företag värnar vi om väl fungerade rutiner och processer för ett effektivt miljö- och energiarbete. Genom implementering av vedertagna standarder i kombination med högt ställda krav från branschorganisationer samt en stark vilja att värna om ett klimatneutralt arbetssätt strävar vi efter att även som liten aktör minimera vår negativa miljöpåverkan. Som auktoriserat golvföretag arbetar vi enligt en dokumenterad miljöplan som syftar till att optimera energianvändningen samt att effektivisera utnyttjandet av resurser.

Miljö och hälsa

Många beställare är rädda för fukt i befintliga mattor, golv som gör folk sjuka, sämre produkter och höga emissioner som försämrar inomhusklimatet. Då kan vår kunskap på miljöområdet komma väl till pass. Som Auktoriserat Golvföretag arbetar vi enligt en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan (KMA-plan) upprättad med svensk standard SS-ISO 9000 som grund samt dokumentation som följer principerna för ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001.

Miljöpolicy

Engstrands Golv antog 2003 en miljöpolicy vilken granskas genom extern revision av Auktoriserat Golvföretag. Engstrands Golv ska vara och uppfattas som ett miljövänligt företag. Detta innebär att:

  • All verksamhet i företaget ska präglas av detta tänkande och handlande.
  • Vi ska sträva efter att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt utifrån ställda marknadskrav.
  • Vi ska i samverkan med Golvbranschens Riksorganisation, GBR, arbeta med metoder och efter rådande normer för att minska den negativa miljöpåverkan
  • Vi ska alltid anlita miljömedvetna och auktoriserade leverantörer
  • Vi ska sträva efter sparsamt resursutnyttjande
  • Vi ska alltid sträva efter att bli bättre på miljöområdet
© Albert Engstrands Golvfirma AB | Industrigatan 3 821 41 Bollnäs | Orgnr 556132-6165 | Styrelsens säte: Bollnäs | Godkänd för F-skatt | info@engstrandsgolv.se