Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Kvalitet i allt vi gör

Ett företag som funnits i över 80 år värdesätter kvalitet. Begreppet kvalitet genomsyrar allt vi gör – från hur vi anställer duktiga hantverkare, genomför våra projekt, utvärderar resultatet som grund för förbättringar till hur vi väljer våra leverantörer och material. Oavsett om du är privatperson, inköpare i offentlig förvaltning eller om du representerar ett företag förstår vi dina behov och kan möta dina krav på kvalitet och säkerhet.

Sveriges Byggindustrier

Engstrands Golv är medlem i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Genom vår anslutning till BI arbetar vi för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet samt för att främja en aktiv och dynamisk byggindustri. Medlemskapet innebär att vi uppfyller BI:s etiska regler och krav på god organisation, bl.a. avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BI driver ett antal frågor som syftar till att driva utvecklingen framåt för byggsektorn och skapa ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Engstrands Golv på Sveriges Byggindustrier/bygg.org →

Uppfyllda kvalitetskrav

Som medlem i Golvbranschen, GBR, en branschorganisation som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare samt leverantörer, åläggs vi i vår dagliga verksamhet högt ställda kvalitetsmål. Utöver den kvalitetssäkring som medlemskapet innebär är det även ett centralt forum för fortlöpande relevant kunskapsinhämtning.

Engstrands Golv på Golvbranschen.se →

Som en ytterligare kvalitetssäkring är vi även ett Auktoriserat Golvföretag vilket är GBR:s auktorisation och en kvalitetsstämpel av det auktoriserade företaget. Denna auktorisation säkerställer att vi har full kompetens och aktuell utbildning.

Engstrands Golv på Auktoriserat Golvföretag/auktorisation.se →
Engstrands Golv på Sveriges Byggindustrier/bygg.org →

Säkra våtrum

Hög kvalitet på alla områden inom byggandet är avgörande för såväl kundnöjdhet som långsiktigt hållbart resursutnyttjande. En mycket central del av kvalitetssäkringen inom golvbranschen rör kvaliteten i våra våtrum. Engstrands Golv är därför ett GVK-auktoriserat företag (Golvbranschens Våtrumskontroll). Detta innebär att vi arbetar i enlighet med GVK:s branschregler Säkra Våtrum vilka ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Som en del av auktorisationen genomför vi före och under varje våtrumsarbete en så kallad egenkontroll vilket säkerställer att arbetet överensstämmer med de krav som GVK-auktorisationen ställer.

Engstrands Golv på AB Svensk Våtrumskontroll/gvk.se →

© Albert Engstrands Golvfirma AB | Industrigatan 3 821 41 Bollnäs | Orgnr 556132-6165 | Styrelsens säte: Bollnäs | Godkänd för F-skatt | info@engstrandsgolv.se