Offentlig sektor

Engstrands Golv har mångårig erfarenhet av att utföra tjänster åt kommuner och landsting avseende såväl löpande underhållsarbete som nyproduktion.

Kvalitet och miljö

Vid sidan av erfarenheten från effektiva projekt värdesätter kunder i offentlig förvaltning vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete.

Några av våra uppdragsgivare

  • Bollnäs kommun
  • Landstinget Gävleborg
  • Ovanåkers kommun