Bostadsbolag

Bostadsbolag

Oavsett var man bor är en väl underhållen lägenhet en förutsättning för ett trivsamt hem. Engstrands Golv har lång erfarenhet av golvläggning i hyreslägenheter avseende såväl löpande underhåll som nyproduktion.

Vi hjälper dig att hålla hög standard

Löpande underhåll av hyresbostäder är en central del för dig som förvaltar bostadsfastigheter. Denna typ av underhållsåtgärder har vi arbetat med sedan företaget grundades. Vi tror på en snabb och högkvalitativ insats där bostaden tas i anspråk under kortast möjliga tid - det är så vi har betjänat hyresvärdar i mer än åttio år. Lika viktigt som det löpande underhållet är för en äldre bostad är precisionen vid nyproduktion. Nyproduktion kräver en flexibel entreprenör som förstår vikten av att kunna leverera när det gäller - det hoppas vi på att kunna få visa just dig

Några av våra uppdragsgivare

  • Alfta-Edsbyns Fastighets AB (Aefab)
  • Bollnäs Bostäder
  • Faxeholmen
  • Hudiksvallsbostäder