•  
  •  

Grand Hôtel, Stockholm

Grand Hôtel, Stockholm

Uppdragsgivare:

Publika Miljöer (genom Arcona)

Plats:

Grand Hôtel, Stockholm

Beskrivning:

Grand Hôtel i Stockholm är hotellet som knappast behöver någon närmare presentation. I restaurangen Verandan installerades en textilmatta vilken även återfinns i angränsande bibliotek.

 

Alla projekt: