•  
  •  

Tjänster för företag och organisationer

Sedan Engstrands Golv grundades 1934 har vi varit en återkommande entreprenör till ett stort antal företag och organisationer. Vår långa erfarenhet från olika miljöer gör oss till en pålitlig aktör med fokus på just dina behov – alltid med hantverkskunnig trygghet och långsiktighet som grund.

 
Minimerad inverkan

Att genomföra renoveringsarbeten i kommersiella eller publika miljöer kan ofta inverka störande på den ordinarie verksamheten. Med noggrann planering i samråd med dig kan vi ofta finna praktiska lösningar som minimerar inverkan på din ordinarie verksamhet.

Låt inspirationen flöda

Engstrands Golv arbetar med en rad leverantörer. Dessa erbjuder högkvalitativa lösningar för kommersiellt bruk. Vissa av våra leverantörer erbjuder specialdesignade produkter där dina egna valmöjligheter är mycket omfattande.
Läs mer om våra leverantörer och material →